სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.74 Blue Coat HMC ოპტიკური ლინზები

    1.74 Blue Coat HMC ოპტიკური ლინზები

    სათვალე 1.74 ნიშნავს ლინზას, რომლის გარდატეხის ინდექსია 1.74, რომელიც არის ბაზარზე ყველაზე მაღალი რეფრაქციული ინდექსით და ყველაზე თხელი ლინზის სისქით.სხვა პარამეტრები თანაბარი იყოს, რაც უფრო მაღალია გარდატეხის ინდექსი, მით უფრო თხელია ობიექტივი და უფრო ძვირი იქნება.თუ მიოპიის ხარისხი 800 გრადუსზე მეტია, ითვლება ულტრამაღალი მიოპია და შესაფერისია რეფრაქციული ინდექსი 1,74.