სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.59 PC Bifocal Invisible Photochromic Grey HMC ოპტიკური ლინზები

    1.59 PC Bifocal Invisible Photochromic Grey HMC ოპტიკური ლინზები

    ამჟამად ბაზარზე ორი სახის ლინზების მასალაა, ერთი მინის მასალაა, მეორე კი ფისოვანი მასალა.ფისოვანი მასალები იყოფა CR-39 და პოლიკარბონატად (PC მასალა).

    ბიფოკალური ლინზები ან ბიფოკალური ლინზები არის ლინზები, რომლებიც შეიცავს ერთდროულად ორ კორექციულ ზონას და ძირითადად გამოიყენება პრესბიოპიის გამოსასწორებლად.ბიფოკალური ლინზის მიერ შესწორებულ შორს ეწოდება შორს, ხოლო ახლო ფართობს - ახლო და კითხვის ზონას.ჩვეულებრივ, დისტალური რეგიონი დიდია, ამიტომ მას ასევე უწოდებენ მთავარ ფილმს, ხოლო პროქსიმალურ რეგიონს მცირეა, ამიტომ მას ქვეფილმს უწოდებენ.