სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.56 Single Vision HMC

    1.56 Single Vision HMC

    ლინზას, ლინზს ასევე უწოდებენ სარკის ცენტრს, არის ფერწერის ცენტრი დამონტაჟების შემდეგ, შესაფერისია სარკის ჩარჩოში დასამაგრებლად, ამიტომ მას სარკის ცენტრს უწოდებენ.მისი ფორმა შეიძლება იყოს ჰორიზონტალური, ვერტიკალური, არის მარტივი, მოსახერხებელი ინსტალაცია.

    კლასიფიკაცია: ლინზები შეიძლება დაიყოს შემდეგ ოთხ ტიპად სხვადასხვა მასალის მიხედვით:

    ფისოვანი ლინზების სპეციალური ლინზების სივრცე ლინზების მინის ლინზა