სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.56 ბიფოკალური ბრტყელი ზედა / მრგვალი ზედა / შერეული HMC ოპტიკური ლინზები

    1.56 ბიფოკალური ბრტყელი ზედა / მრგვალი ზედა / შერეული HMC ოპტიკური ლინზები

    ბიფოკალური ლინზები არის სათვალის ლინზები, რომლებიც შეიცავს ორივე კორექციის ზონას და ძირითადად გამოიყენება პრესბიოპიის კორექციისთვის.უბანს, სადაც ბიფოკალები ასწორებენ შორს ხედვას, ეწოდება შორს ხედვის არე, ხოლო უბანს, რომელიც ასწორებს მხედველობის მახლობლად არეალს, ეწოდება ახლო ხედვის არე და კითხვის არე.ჩვეულებრივ, შორს ფართობი უფრო დიდია, ამიტომ მას ასევე უწოდებენ მთავარ ნაჭერს, ხოლო ახლო ფართობს უფრო მცირეა, რომელსაც ეწოდება ქვენაჭერი.