სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.59 PC Bifocal Invisible Blue Cut HMC ოპტიკური ლინზები

    1.59 PC Bifocal Invisible Blue Cut HMC ოპტიკური ლინზები

    ბიფოკალური ლინზები ან ბიფოკალური ლინზები არის ლინზები, რომლებიც შეიცავს ერთდროულად ორ კორექციულ ზონას და ძირითადად გამოიყენება პრესბიოპიის გამოსასწორებლად.ბიფოკალური ლინზის მიერ შესწორებულ შორს ეწოდება შორს, ხოლო ახლო ფართობს - ახლო და კითხვის ზონას.ჩვეულებრივ, დისტალური რეგიონი დიდია, ამიტომ მას ასევე უწოდებენ მთავარ ფილმს, ხოლო პროქსიმალურ რეგიონს მცირეა, ამიტომ მას ქვეფილმს უწოდებენ.