სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.59 pc Blue Cut Photochromic Grey HMC ოპტიკური ლინზები

    1.59 pc Blue Cut Photochromic Grey HMC ოპტიკური ლინზები

    ყველამ ვიცით, რომ ლინზები გადამწყვეტ როლს თამაშობენ შესაფერის სათვალეებში, ამიტომ ლინზების არჩევისას არჩევანი უნდა გავაკეთოთ ჩვენი სამუშაოს, ცხოვრებისეული საჭიროებების და სამუშაო გარემოს მიხედვით.მაგალითად, სტუდენტებს, მძღოლებს, ექიმებს და ა.შ. ასეთ ადამიანებს აქვთ მაღალი ვიზუალური მოთხოვნები ფერისა და მანძილის მიმართ.

    ამიტომ ლინზების არჩევისას უპირატესობა უნდა მიენიჭოს უფერო და გამჭვირვალე ლინზებს.