სია_ბანერი

პროდუქტები

  • 1.56 ნახევრად მზა ლურჯი მოჭრილი ბიფოკალური ოპტიკური ლინზები

    1.56 ნახევრად მზა ლურჯი მოჭრილი ბიფოკალური ოპტიკური ლინზები

    ბიფოკალური ლინზები ან ბიფოკალური ლინზები არის ლინზები, რომლებიც შეიცავს ერთდროულად ორ კორექციულ ზონას და ძირითადად გამოიყენება პრესბიოპიის გამოსასწორებლად.ბიფოკალური ლინზის მიერ შესწორებულ შორს ეწოდება შორს, ხოლო ახლო ფართობს - ახლო და კითხვის ზონას.ჩვეულებრივ, დისტალური რეგიონი დიდია, ამიტომ მას ასევე უწოდებენ მთავარ ფილმს, ხოლო პროქსიმალურ რეგიონს მცირეა, ამიტომ მას ქვეფილმს უწოდებენ.